Ksiądz Antoni Kołodziejczak (1909-1977) – salezjanin, wykładowca, dyrektor szkoły w Łodzi, przełożony domów formacyjnych, wikariusz inspektora

Polonia Maior Orientalis. Studia z dziejów Wielkopolski wschodniej, Tom 3 (2016) s. 167-180
Jan Pietrzykowski

 

do góry