Józef Opic (1904-1988) – nauczyciel, wychowawca i społecznik

Polonia Maior Orientalis. Studia z dziejów Wielkopolski wschodniej, Tom 3 (2016) s. 181-198
Dariusz Racinowski

 

do góry