"Pobyty prymasa Stefana Wyszyńskiego w Toruniu. Z dziejów Kościoła katolickiego w Polsce po II wojnie światowej", W. Konopka, Toruń 2012 : [recenzja]

Studia Pelplińskie, Tom 46 (2013) s. 285-288
Magdalena Oleksiewicz , W. Konopka (aut. dzieła rec.)

 

do góry