Jak nie należy zajmować się historią : w odpowiedzi na recenzję Mateusza Kosonowskiego

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 125 (2016) s. 309-324
Jacek Chachaj

 

do góry