Doroczne Zwyczajne Zgromadzenie Członków Izby Adwokackiej w Warszawie

Palestra, Tom 14, Numer 11 (1937) s. 949
Jan Tatarkiewicz, Leon Nowodworski

 

do góry