Wpływ pracy zawodowej na występowanie zespołów bólowych kręgosłupa na przykładzie pielęgniarek województwa kujawsko-pomorskiego

Journal of Education, Health and Sport, Tom 6, Numer 8 (2016) s. 504-521
Karolina Juraszek, Magdalena Hagner-Derengowska, Magdalena Hoffmann, Zdzisława Kalisz, Walery Zukow

 

do góry