Preferowane i rzeczywiste zachowania przywódcze trenerów spostrzegane przez sportowców w procesie szkolenia

Journal of Education, Health and Sport, Tom 6, Numer 8 (2016) s. 793-806
Marian Fiedor

 

do góry