Dyskryminacyjna analiza w klasyfikacji przygotowania siłowego dziewcząt 11-12 letnich

Journal of Education, Health and Sport, Tom 6, Numer 8 (2016) s. 888-897
Olga Ivashchenko, Mirosława Cieślicka

 

do góry