Analiza socjometryczna w ocenie grupy społecznej i budowaniu zespołu sportowego

Journal of Education, Health and Sport, Tom 6, Numer 8 (2016) s. 719-733
Anna Ussorowska, Monika Mieszkowska, Marek Graczyk

 

do góry