Obiektywne możliwości monitorowania postępów terapii tkanek miękkich w rehabilitacji z zastosowaniem EMG

Journal of Education, Health and Sport, Tom 6, Numer 8 (2016) s. 554-559
Joanna Michalik

 

do góry