Rehabilitacja neurologiczna pacjentki po udarze mózgu : opis przypadku

Journal of Education, Health and Sport, Tom 6, Numer 8 (2016) s. 28-40
Dorota Ratuszek-Sadowska, Mikołaj Kowalski Kowalski, Kamila Woźniak, Bartosz Kochański, Wojciech Hagner

 

do góry