Motywacja frazeologiczna w ujęciu kognitywnym na przykładzie frazeologizmów zoonimicznych

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 5 (2011) s. 41-47
Agnieszka Szyndler

 

do góry