Językowe środki wywierania wpływu na opinie i kierunki myślenia odbiorcy na przykładzie pracy dziennikarzy radiowych

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 2 (2008) s. 109-122
Aleksandra Woszczyńska

 

do góry