Problemy opisu doświadczenia eksperiensera w tekstach staropolskich

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 4 (2010) s. 123-132
Ewa Woźniak

 

do góry