Ruch ciała jako kanał łączący słowo pisane z żywą mową

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 3 (2009) s. 21-32
Anna Szwajkowska

 

do góry