Ominięcie tabu językowego poprzez metonimiczne użycie nazw kolorów w języku angielskim

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 5 (2011) s. 21-27
Drota Gonigroszek

 

do góry