Kategorie percepcyjne w twórczości Joanny Ślósarskiej

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 1 (2007) s. 61-78
Justyna Lewandowska

 

do góry