Akty prośby w "Modlitwach Wacława"

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 4 (2010) s. 89-106
Zdzisława Staszewska

 

do góry