Obraz świata ukryty w potocznej frazeologii

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 5 (2011) s. 185-190
Aneta Urbaniak

 

do góry