Wyzwania współpracy polsko-niemieckiej oraz polityki wschodniej Unii Europejskiej w kontekście kryzysu ukraińskiego : wprowadzenie

Krakowskie Studia Międzynarodowe : [czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego], Tom 13, Numer 2 (2016) s. 7-19
Erhard Cziomer

 

do góry