Ewolucja roli mniejszości niemieckiej w POlsce oraz Polonii w Niemczech w stosunkach polsko-niemieckich pod koniec XX i na początku XXI w.

Krakowskie Studia Międzynarodowe : [czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego], Tom 13, Numer 2 (2016) s. 23-41
Aleksandra Trzcielińska-Polus

 

do góry