"Unser Europa : Die Konstruktion und Zukunft der Europäischen Union : Ein Unikat", Helmut Wagner, Berlin 2016 : [recenzja]

Krakowskie Studia Międzynarodowe : [czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego], Tom 13, Numer 2 (2016) s. 243-246
Erhard Cziomer , Helmut Wagner (aut. dzieła rec.)

 

do góry