Sędziowie sądów szlacheckich w województwie płockim 1576-1600 : próba rekonesansu badawczego

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, Tom 19 (2016) s. 39-67
Adam Moniuszko

 

do góry