Po stronie przestępców czy służb porządkowych, czyli miejsce kata w systemie wymiaru sprawiedliwości w dawnej Polsce

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, Tom 19 (2016) s. 69-80
Wacław Rosa

 

do góry