Stosunki między mieszkańcami miasta Knyszyna a żołnierzami wojsk koronnych w latach 1650-1651 w świetle ksiąg wójtowskich

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, Tom 19 (2016) s. 81-93
Łukasz Gołaszewski

 

do góry