Uwolnienie z poddaństwa jako czynność prawna w praktyce sądów Prus Królewskich w II połowie XVII i w XVIII wieku

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, Tom 19 (2016) s. 95-108
Piotr Kitowski

 

do góry