Azyl kościelny w protestanckim Gdańsku w świetle incydentu z 1700 roku, opisanego w diariuszu syndyka miejscowego Johanna Ernsta von der Lindego

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, Tom 19 (2016) s. 109-125
Sławomir Kościelak

 

do góry