Rodzaje ośrodków pozbawienia wolności w Królestwie Polskim

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, Tom 19 (2016) s. 147-161
Justyna Bieda

 

do góry