Utworzenie Urzędu Probierczego w Krakowie i jego działaność w latach 1843-1853

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, Tom 19 (2016) s. 179-198
Mateusz Mataniak

 

do góry