Baza źródłowa do badań nad administracją pośredniego szczebla w Królestwie Polskim po 1866 roku

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, Tom 19 (2016) s. 199-209
Joanna Machut-Kowalczyk

 

do góry