Podstawy prawne nabycia obywatelstwa polskiego po 1918 roku - ziemie byłego zaboru austriackiego

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, Tom 19 (2016) s. 221-244
Małgorzata Weredyńska-Szpakowska

 

do góry