Akt o formie rządów z 1919 roku - pierwsza konstytucja niepodległej Finlandii

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, Tom 19 (2016) s. 245-254
Dawid Michalski

 

do góry