Zasady przyuczania do zawodu przemysłowca w świetle regulacji prawnych zawartych w prawie przemysłowym z 1927 roku

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, Tom 19 (2016) s. 255-271
Sebastian Kwiecień

 

do góry