Sprawa Romana Gawronskiego przed Sądem Specjalnym w Katowicach jako przykład zmiany prawomocnego wyroku

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, Tom 19 (2016) s. 315-328
Konrad Graczyk

 

do góry