Z dziejów nauczania prawa rzymskiego u początków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, Tom 19 (2016) s. 345-353
Grzegorz Nancka

 

do góry