Zmiany wybranych wskaźników i cech gazometrii krwi w okresie fizjologicznej restytucji po wysiłku wytrzymałościowym mężczyzny w 6 dekadzie życia : opis przypadku

Journal of Education, Health and Sport, Tom 5, Numer 7 (2015) s. 489-506
Mirosław Mrozkowiak

 

do góry