Wpływ aktywności ruchowej na życie osób po laryngektomii

Journal of Education, Health and Sport, Tom 3, Numer 12 (2013) s. 165-180
Wojciech Brzyski, Mirosława Szark-Eckardt, Elena Bendicova, Walery Zukow

 

do góry