Analiza porównawcza poziomu rozwoju cech motorycznych uczniów klasy sportowej z klasą ogólną w Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu

Journal of Education, Health and Sport, Tom 4, Numer 1 (2014) s. 391-400
Mariusz Klimczyk, Piotr Słoma

 

do góry