Prace architekta Louis'a dla Zamku Warszawskiego

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 13, Numer 4 (1951) s. 39-74
Stanisław Lorentz

 

do góry