Analiza koncentracji sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności w wybranych regionach Polski

Catallaxy, Tom 1 (2016) s. 5-16
Paulina Piórkowska

 

do góry