Próba określenia znaczenia DOBREGO KRZESŁA w profilaktyce zaburzeń postawy ciała

Journal of Education, Health and Sport, Tom 4, Numer 4 (2014) s. 195-214
Mirosław Mrozkowiak

 

do góry