Ocena częstotliwości występowania objawów niespecyficznych sugerujących zakażenie Borrelia burgdorferi

Journal of Education, Health and Sport, Tom 4, Numer 14 (2014) s. 127-138
Agnieszka Andrearczyk-Woźniakowska, Bartosz Kochański, Magdalena Hagner-Derengowska, Walery Zukow

 

do góry