Współczesne tendencje w filozofii nauki : od maksymalizmu Koła Wiedeńskiego do nihilizmu K.P. Feyerabenda

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, Numer 1 (1978/79) s. 71-79
Józef Życiński

 

do góry