O deskryptywnym użyciu wyrażeń

Studia Semiotyczne, Tom 2 (1971) s. 229-246
Jerzy Pelc

 

do góry