O semiotycznych założeniach syntaktycznego opisu dzieła sztuki plastycznej

Studia Semiotyczne, Tom 3 (1972) s. 41-56
Włodzimierz Ławniczak

 

do góry