Jak przygodne i jak "a priori" są przygodne prawdy "a priori"?

Studia Semiotyczne, Tom 28-29 (2015) s. 145-172
Jacek Wawer

 

do góry