Semiozyczne własności wypowiedzi a adekwatność, efektywność i poprawność komunikacji w dobie rewolucji internetowej WEB 2.0

Studia Semiotyczne, Tom 28-29 (2015) s. 253-281
Michał R. Węsierski

 

do góry