Problem "zmiany modalności" w hipotezach pierwszeństwa gestów w ewolucji języka: w stronę hipotez multimodalnych

Studia Semiotyczne, Tom 28-29 (2015) s. 335-369
Sylwester Orzechowski, Sławomir Wacewicz, Przemysław Żywiczyński

 

do góry