Porozumienie się w obrębie działalności naukowej : wyniki stadium pragmatycznego

Studia Semiotyczne, Tom 16-17 (1990) s. 347-351
Ma. Luisa Rodriguez-Sala Gomezgil, Adrian Chavero, Aurora Tovar , Marek Witkowski (tł.)

 

do góry