Tłumaczenie konsekutywne w wykonaniu zaawansowanego studenta kursu tłumaczenia ustnego – analiza wyników i głównych problemó

Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik, Numer 19 (2016) s. 195-204
Mieczysław Nasiadka

 

do góry